X

O výrobě šperků


 

Perlové farmy

Ty nejkrásnější perly pro Výjimečné šperky vybíráme přímo tam, kde se perly rodí, tedy na perlových farmách.

 

Třídění perel

Jednou z klíčových činností pro vytvoření skvěle padnoucího šperku je roztřídění perel podle velikosti, tvaru a jejich lesku.

 

vrtání perel

Přesné Provrtání perly speciální jemnou vrtačkou je základem tvorby každého našeho šperku.

 

Šperkařský uzlík

Pro mnohé obtížně postřehnutelný detail dělá ze šňůry perel opravdový šperk. U každého perlového šperku by vždy měly být jednotlivé perly vzájemně odděleny šperkařskými uzlíky. A to jak z důvodu vzájemného přímého kontaktu a možného oděru, tak také z čistě praktických důvodů, jako je například nerozsypání perel v případě roztržení.

Proto jsou perly u všech šperků od JwL Luxury Pearls vždy pečlivě odděleny šperkařskými uzlíky.

 

Řez pravou perlou

Sladkovodní perla je v celém řezu tvořena z perleti s viditelnými "léty". V případě slanovodní perly je do perlorodky vloženo kulaté jádro z drcených lastur, které je postupně obaleno tenkou vrstvou perleti, cca 0,3 - 0,6 mm.

 

Lastura Perlorodky

Lastura s nádhernými duhovými tóny muže obsahovat perly v kterémkoli z těchto tónů.

 
 

Sledujte značku JwL LUXURY PEARLS
2017© JwL